W związku ze stałym rozwojem naszej firmy aktualnie poszukujemy:

Prosimy o załączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Flexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Łukasiewicza 46 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.).
2. Oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.
3. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.
4. Wyrażam zgodę na włączenie złożonych dokumentów do moich akt osobowych w przypadku zatrudnienia mnie w Flexpol Sp. z o.o.
5. Wyrażam zgodę na przechowywanie przedłożonych przeze mnie dokumentów przez okres jednego roku od zakończenia procesu rekrutacji w sytuacji, gdy proces rekrutacji nie zakończy się zatrudnieniem mnie na wskazanym powyżej stanowisku, w celu uwzględniania mojej kandydatury w kolejnych procesach rekrutacyjnych.

 • Specjalista ds. BHP

  Specjalista ds. BHP

  SPECJALISTA DS. BHP
  Miejsce pracy: Płock

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
  •    całość polityki w zakresie BHP,
  •    doradztwo w zakresie stosowania przepisów BHP,
  •    kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
  •    opracowywanie i weryfikację procedur i instrukcji w zakresie BHP zgodnie z przepisami prawa,
  •    inicjowanie oraz rozwijanie na terenie zakładu różnych form popularyzacji problematyki BHP,
  •    organizację szkoleń z zakresu BHP,
  •    opracowywanie oceny ryzyka zawodowego,
  •    udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  •    nadzorowanie, monitorowanie i weryfikację zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
  •    współpracę z zewnętrznymi organami nadzoru (PIP, PIS, PSP),
  •    opracowywanie raportów i sprawozdań dotyczących BHP.

  Kandydatom oferujemy:
  •    stabilne warunki zatrudnienia w renomowanej firmie z wieloletnim doświadczeniem i o ugruntowanej pozycji na rynku,
  •    zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
  •    szeroki pakiet usług medycznych Medica,
  •    grupowe ubezpieczenie na życie,
  •    atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych: dofinasowanie do wypoczynku, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie do zajęć sportowych i kulturalnych, rodzinne spotkania integracyjne,
  •    odpowiednie przyuczenie i wsparcie na etapie wdrożenia,
  •    pracę w prężnym oraz profesjonalnym zespole.

  Od Kandydatów oczekujemy:
  •    wykształcenie wyższe kierunkowe,
  •    min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,
  •    dobra znajomość aktualnych przepisów BHP,
  •    zaangażowanie w powierzone obowiązki.

  Aplikacje prosimy wysyłać na adres e-mail: praca@flexpol.pl

  Zamknij

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FLEXPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Łukasiewicza 46.

2.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowisko w przedsiębiorstwie administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od czasu zakończenia procesu rekrutacji.

4.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji.

Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej.