W związku ze stałym rozwojem naszej firmy aktualnie poszukujemy:

Prosimy o załączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Flexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Łukasiewicza 46 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.).
2. Oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.
3. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.
4. Wyrażam zgodę na włączenie złożonych dokumentów do moich akt osobowych w przypadku zatrudnienia mnie w Flexpol Sp. z o.o.
5. Wyrażam zgodę na przechowywanie przedłożonych przeze mnie dokumentów przez okres jednego roku od zakończenia procesu rekrutacji w sytuacji, gdy proces rekrutacji nie zakończy się zatrudnieniem mnie na wskazanym powyżej stanowisku, w celu uwzględniania mojej kandydatury w kolejnych procesach rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FLEXPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Łukasiewicza 46.

2.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowisko w przedsiębiorstwie administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od czasu zakończenia procesu rekrutacji.

4.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji.

Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej.