Na proces rekrutacji w Flexpol składa się kilka etapów:

Analiza dokumentów aplikacyjnych – wstępna selekcja kandydatów pod kątem zgodności informacji zawartych w CV i w listach motywacyjnych z wymaganiami zamieszczonymi w ofercie.

Rozmowa telefoniczna – kolejny etap selekcji kandydatów na podstawie informacji dotyczących wykształcenia, praktyk, doświadczenia zawodowego, oczekiwań, motywacji oraz planów na przyszłość kandydatów.

Spotkania bezpośrednie – z przedstawicielem Działu Personalnego i z potencjalnym przyszłym przełożonym. Spotkania odbywają się w Centrali Spółki w Płocku. Spotkania mogą przybrać formę rozmowy kwalifikacyjnej, ćwiczeń i testów specjalistycznych lub/i psychologicznych.

Udzielenie informacji zwrotnej – wynik procesu rekrutacyjnego jest przekazywany w ciągu 2-4 tygodni od spotkania bezpośredniego drogą telefoniczną lub emaliową.
Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej.