Zgodnie ze słowami jednego z najlepszych strategów wszech czasów Napoléona Bonaparte „Tylko ten nie popełnia błędów kto nic nie robi” tak też i w naszej Firmie zajdzie czasem potrzeba złożenia reklamacji na zakupiony u nas towar. Monitorując nasz produkt na każdym etapie jego produkcji, reklamacje to sporadyczny przypadek. Mając jednak określone zasady chcemy Państwu usprawnić i maksymalnie przyspieszyć ewentualny proces reklamacyjny. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych informacji i wytycznych podczas reklamowania zakupionego w FLEXPOL towaru.

        Warunkiem zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego jest przedstawienie etykiet reklamowanych nawojów (zdjęcie lub skan każdego reklamowanego nawoju) oraz dostarczanie dowodów na zgłaszaną niezgodność w postaci zdjęć, filmów, próbek z oznaczoną reklamowaną wadą (nieprzetworzonych lub przetworzonych - jeśli powstały), oraz wszelkich innych dowodów wskazujących na zasadność reklamacji.

           W przypadku braku w/w dokumentów i dowodów po upływie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacja zostaje anulowana. Reklamacje zgłoszone po upływie okresu gwarancji nie będą rozpatrywane (okres gwarancji dla każdej folii oferowanej przez FLEXPOL mogą Państwo znaleźć w OWS). 

W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego poniżej przedstawiamy przydatne wskazówki:

          Reklamacje należy zgłaszać w okresie gwarancji w formie pisemnej za pomocą formularza dostępnego do pobrania na stronie internetowej FLEXPOL, podając typ reklamowanej folii, grubość, ilość oraz opis wykrytej wady bądź problemów przetwórczych (proszę uzupełnić szare pola) oraz przesłanie formularza wraz ze zgłoszeniem do Państwa opiekuna.

Formularz reklamacji

        Reklamowana folia do czasu rozpatrzenia reklamacji powinna być opakowana, oznaczona etykietami i zabezpieczona przed uszkodzeniami. Reklamowana folia, która ulegnie uszkodzeniu w czasie rozpatrywania reklamacji (w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia lub magazynowania) nie podlega procesowi reklamacji.

          Przekazane próbki powinny być oznaczone numerem partii oraz powinny posiadać oznaczenie reklamowanej wady. Próbki powinny być przekazane w odpowiedniej formie, by umożliwić weryfikację wady tj.: 
W przypadku wady:
„marszczenia’ długość próbki musi wynosić min. 1 mb, ( folia zwinięta w rulon),
„przeciągnięcia” długość próbki musi wynosić min. 2 mb, (folia zwinięta w rulon).

Próbki folii z innego typu wadami mogą zostać przekazane w formie koperty A4.
Próbki folii muszą być jak najmniej zabrudzone i pogniecione.

Reklamowana folia nie może być zwrócona przez Zamawiającego bez wcześniejszej pisemnej zgody Dostawcy.

W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Dostawca ponosi odpowiedzialność tylko do faktycznej wartości wadliwego, nieprzetworzonego Towaru.

Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej.